باید از خفگی مالی یونان جلوگیری کرد

خبرنگاران: تا زمانی که شما هیچ حق حاکمیت پولی نداشته باشید این امکان پذیر نیست که از دو ابزار پولی بسیار مهم در مدیریت بحران اقتصادی که شامل کاهش ارزش پول و تنظیم نرخ بهره است بهره ببرید.

باید از خفگی مالی یونان جلوگیری کرد

سفر با تور یونان ارزان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید.

به گزارش گروه رسانه ها خبرنگاران، این روزها در یونان همه چیز به یک برزخ اقتصادی- سیاسی شبیه است؛ به یک دوراهی بین ماندن یا نماندن در اتحادیه بحرانی اروپا؛ همان جایی که خیلی ها دلیل اصلی بحران یونان را متوجه سیاست های نادرست این اتحادیه می دانند. همین یکی، دو هفته پیش بود که حزب ضد یوروی سیریزا، نبض امور را در دست گرفت و با پیروزی در انتخابات مجلسی و به تبع آن، دردست دریافت دولت، خواب سیاستمدارانی چون آنگلا مرکل، صدراعظم ژرمن ها را آشفته کرد. نخست وزیر جدید و جوان یونان که دل خوشی از سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا که به کشورش تحمیل شده است ندارد، از همان قبل انتخابات ساز جدایی از اتحادیه را زد و به رهبران کشورهای عضو اعلام جنگ کرد. یک جنگ تمام عیار اقتصادی؛ حالا در تمام دنیا، چشم ها نگران یونان و البته تصمیمات رهبر جدید این کشور است. به هر حال، یونان در شرایطی است که هر لحظه امکان دارد با فشردن دکمه خروج، راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کند و از یوروی خسته و بحرانی به دراخما (واحد پول پیشین یونان) برگردد.

شرق برای آنالیز آخرین تحولات در یونان با اِوا کِیلی (Eva Kaili) نماینده یونان در مجلس اروپا که پیش تر نماینده مجلس یونان نیز بوده است، گفت وگویی انجام داده که در ادامه از نظر می گذرد.

چه زمانی بحران اقتصادی یونان شروع شد؟

در سال 2 1 زمانی که یونان نتوانست اوراق قرضه خود را جمع آوری کند این مساله مطرح شد که دلیل آن بحران نقدینگی دنیای است، بنابراین یونان درخواست یک بسته یاری اقتصادی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا کرد که این بسته تحت شرایطی به یونان داده شد که بتواند موقعیت اقتصادی خود را با به حداقل رساندن کسری بودجه عمومی توسط اقدامات رادیکال ریاضت افراطی تحکیم بخشد که در نتیجه باعث شد به شدت مردم یونان و به خصوص مردم فقیر تحت تاثیر قرار گیرند.

ریشه این بحران چه بود؟

ریشه بحران این بود که یونان سطح بزرگی از اهرم ها را ایجاد نموده بود و بدهی های معوقه با بحران اقتصادی دنیای، ناپایدار شدند. در همان زمان، هر چند یونان کسری های دوره ای و ساختاری داشت، اما هیچ کاری برای تحولات اساسی در ساختار اقتصادی خود ننموده بود و این باعث رکود اقتصادی عمیق تر یونان شد و در نتیجه نمی توانست در بازارهای دنیای و اروپایی رقابت کند. بگذارید به گذشته نه چندان دور برگردیم، به روزهایی در اوج بحران و زمانی که چشم انداز خروج یونان از منطقه یورو مثل همین روزها، بسیار نزدیک به نظر می رسید. چهار سال پیش، یونان با خطر امنیت انرژی روبرو شد به خاطر اینکه تامین نمایندگان اصلی یونان نگران بودند فروپاشی اقتصادی این کشور، کاری کند که آنها نتوانند پولی را که مربوط به بدهی های نفتی یونان بود، دریافت نمایند و به اصطلاح خودشان، پول نفت شان، بسوزد! در همان زمان، من نماینده مجلس یونان بودم. به خاطر دارم که کشور شما ایران، بدون هیچ وقفه ای نفت مورد احتیاج یونان را تامین می کرد. کشور من، این کار ایرانی ها را هرگز فراموش نخواهد نمود. درست است که عضویت در اتحادیه اروپا برای یونان، مسوولیت به همراه داشته است اما این به معنای آن نیست که یونان موافق تمام تصمیمات اتحادیه اروپاست.

به چه بخش هایی از اقتصاد یونان سیاست های ریاضتی تحمیل شد و چرا با مخالفت گسترده روبرو شد؟

ریاضت با این دیدگاه بود که بدهی های عمومی را کاهش دهد و باعث افزایش رقابت پذیری کشور گردد. اما اثر آن دقیقا برعکس بود. این کار نرخ اسمی بدهی بر فراوری ناخالص داخلی را از 11 درصد به 175درصد افزایش داد و دلیل آن کاهش فراوری ناخالص داخلی با توجه به ریاضت بود که حدود 4 درصد شده بود و در همان زمان به جای ایجاد یک موقعیت بهتر رقابتی، در واقع به بازدارنده اقتصادی تبدیل شده بود. درهمان زمان، عواقب اجتماعی آن چشمگیر بود که این باعث مخالفت و افزایش پوپولیسم سیاسی شد.

به سهم یونان از اقتصاد اروپا هم اشاره کنید.

یونان سهم کمی دارد اما با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی در منطقه یورو خطر سرایت به دیگر اقتصادهای بزرگتر یک خطر بزرگ سیستماتیک ایجاد می نماید.

نقش اقدامات و سیاست های اتحادیه اروپا در شکل دادن به بحران اقتصادی یونان چیست؟

چشمگیر ترین آن ریاضت بوده است که هرچند این اجازه را به یونان داد که مازاد بودجه داشته باشد اما باعث نابودی ظرفیت فراوریی بازار آن شد و باعث تعمیق پیامدهای بحران برای درصد بزرگی از جمعیت آن بود. بعضی از کشورها هستند که از شرایط فعلی یونان که در موقعیتی بحرانی به سر می برد، سود می برند؛ کشورهایی که از سیستم بانکی قدرتمندی بهره مند هستند. هیچ احتیاجی نیست به شما یادآوری کنم در طول یکی، دو ماه اخیر کابوس خروج یونان از منطقه یورو چگونه اقتصاد ملی کشور را آشفته نموده و بسیاری از مردم و سرمایه گذاران، دارایی های خود را از بانک های یونانی خارج نموده اند و آنها را به کشورهای دیگر منتقل نموده اند. با این حال، در مقیاس بلندمدت نیز روشن است که این بحران راه خود را در اقتصاد بسیاری از کشورها که دارای اقتصادی با ثبات ظاهری هستند، باز خواهد نمود! نمونه هایی از این دست، اسپانیا، قبرس و ایتالیا هستند که دیر یا زود اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، به حال و روز یونان دچار خواهند شد. به نظر من، برای مهار بحران اقتصادی در داخل مرز های یک کشور باید یک سیستم اقتصادی واقعا بین المللی پیاده گردد.

سیاست های اقتصادی یونان توسط روسای دولت و سیاست های پولی یونان توسط اتحادیه اروپا مشخص می گردد. این دوگانگی باعث ایجاد چه مسائلی می گردد؟

این در واقع یکی از دلایلی است که باعث عمیق تر و گسترده تر بحران می گردد. تا زمانی که شما هیچ حق حاکمیت پولی نداشته باشید این امکان پذیر نیست که از دو ابزار پولی بسیار مهم در مدیریت بحران اقتصادی که شامل کاهش ارزش پول و تنظیم نرخ بهره است بهره ببرید. ببینید سال های سال است که اقتصاد غرب گوش به فرمان دیکته های سرمایه داری است؛ تبعات بحران اقتصادی حاصل از اقتصاد سرمایه داری در دنیا، در حال سرایت به کشورهای تابع این نوع راه و روش است. به صورت واضح بگویم که تمام اقتصاد غرب از اروپا گرفته تا آمریکا، قربانی بعضی از خواسته های غیرمنطقی نظریه سرمایه داری شده است. امروز ما در دنیایی زندگی می کنیم که در مفاهیم و سیستم های اقتصادی، باید تجدیدنظر صورت بگیرد. تمام فکر ما نباید این باشد که به هر قیمتی، پول دربیاوریم! صادقانه بگویم که در نظر دریافت شرایط اقتصادی مردم عادی و تعریف یک استاندارد برای رفاه عمومی می تواند جلوی بسیاری از زیاده خواهی ها را در اروپای امروز بگیرد. تعدادی از کشورها که دارای سیستم بانکداری قدرتمندی هستند، حاضرند هر طور که شده، پول در بیاورند و سود نمایند حتی به قیمت درماندگی و ریاضت کشیدن مردم کشورهای دیگر. این راه و رسم، اروپا را در دو جبهه قرار داده است. کشورهایی که با پول و قدرت اقتصادی خواسته های خود را دیکته می نمایند و کشورهایی که به خاطر بحران اقتصادی باید ریاضت بکشند و سیاست های کشورهای گروه اول را بدون چون و چرا قبول و اجرا نمایند.

چرا بسیاری از مردم این تصور را دارند که راهکار مسائل اقتصادی کشور یونان، جدا شدن آن از منطقه یورو است؟

این یک سوال علمی است. ما می توانیم درباره آن حدس و گمان بزنیم اما پیامدهای سیاسی، اقتصادی، بازاری و اجتماعی خروج خشونت آمیز از اتحادیه پولی اروپا حتی بدتر خواهد شد. عواقب کوتاه مدت برای همه، به ویژه مردم فقیر ویرانگر خواهد بود. ما نمی توانیم مطمئن باشیم که در دراز مدت چه اتفاقی می افتد. همانطور که اقتصاددان مشهور، جان مینارد کینز نوشت در درازمدت همه ما می میریم.

سیاستمدارانی چپ گرا در یونان قدرت را به دست آورده اند، چه اندازه مصمم به سرکشی یونان از اتحادیه اروپا هستند؟

مذاکره بین مقامات اروپایی و دولت یونان در حال اجرا است. روزهای نخست خوب نیست و تنش زیاد است. یک ترس در خصوص مقاصد دولت جدید و شیوه اجرای مذاکرات آن وجود دارد. احزاب سیاسی دیگر در یونان باید دولت جدید را تا زمانی که عهده دار سیاست ها ست و موقعیت یونان در هسته اصلی منطقه یورو به خطر نمی افتد آن را حمایت نمایند. روزهای آینده برای یونان و اروپا بسیار حیاتی است. جذب سرمایه گذار، قطعا یک حرکت بسیار مثبت برای یونان محسوب می گردد، اما باید شرایطی فراهم باشد و بتوانیم محیطی را فراهم آوریم تا اقتصادمان را از حالت جامد خارج نموده و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنیم. ما باید به وسیله تنظیم سیاست های اقتصادیاتی ملی و البته جدید، در کنار کسانی باشیم که نمی خواهند از بدرفتاری قوانین اقتصادیات، رنج ببرند. بعد از این کار، تغییرات و اصلاحات مداوم، شروع خواهد شد.

برنامه دولت برای غلبه بر بحران اقتصادی در یونان چیست؟

ما به ثبات پولی، نبود ریاضت، انعطاف پذیری اقتصادی و تحولات سازمانی و بازاری احتیاج داریم و همچنین رقابت پذیری خود را افزایش دهیم. اروپا باید فداکاری های مردم یونان را به رسمیت بشناسد. آنها باید به تغییراتی تن بدهند که از تکرار خفگی اقتصادی جلوگیری گردد. باید به توافق جدیدی دست یافت تا با توسعه معقول، همراه با کشورهای دیگری که ریاضت کشیده اند، از سختی های بیشتری که توسط قدرت های اقتصادی اروپا دیکته می گردد، معاف شد. یونان دیگر با بازی های پوپولیستی، درمان نمی گردد. کشور من از نبردهای ریاضتی، خسارت های ناخواسته زیادی را متحمل شده است. کارآفرینی در کشور ما، معنای خود را از دست داده، در اصلاحات مثبت، وقفه ایجاد شده و این تاوان تصمیمات اشتباه در گذشته است. اعضای اتحادیه اروپا باید متوجه شده باشند که ساختن اتحاد از محافظه کاری خیلی بهتر نتیجه می دهد.

در صورتی که یونان از اتحادیه اروپا جدا گردد، چه تبعات سیاسی و اقتصادی ای را برای اتحادیه اروپا دربر خواهد داشت؟

یونان به صورت اساسی به حمایت های اقتصادی احتیاج دارد و همه چیز خیلی خوب این موضوع را نشان می دهد که اگر حمایت های اقتصادی قطع گردد، مسائل دوچندان خواهند شد، بنابراین توانی برای حضور یونان در منطقه یورو باقی نمی ماند. این خروجی و ثمره سال ها سیاست گذاری های ناکارآمد و غیرمسوولانه است که باعث شد یونان به مسیری بیفتد که ما تنها با پول قرضدریافت بتوانیم، به حیات اقتصادی مان ادامه دهیم. دولت جدید یونان و حزب سیریزا باید بهترین راهکار ها را انتخاب کند تا کشور در شرایط ورشکستگی قرار نگیرد. منطقه یورو یک جغرافیای تعاملی است و نباید بعضی ها با درنظردریافت منافع خود، کشورهای دیگر را قربانی نمایند. این را هم بگویم که خروج یونان از منطقه یورو نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه معادلات اقتصاد سیاسی تمام دنیا را برهم می زند.

منبع: شرق

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها

منبع: تسنیم
انتشار: 5 مهر 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1398 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 394

به "باید از خفگی مالی یونان جلوگیری کرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "باید از خفگی مالی یونان جلوگیری کرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید