متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در پاییز ، هر کیلو برنج 17 هزارو 665 تومان

به گزارش تور ایتالیا ارزان، گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز 1398 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در پاییز ، هر کیلو برنج 17 هزارو 665 تومان

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز 1398 را منتشر کرد که به توضیح زیر است:

الف- محصولات کشاورزی

1- غلات

1-1- ذرت دانه ای

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای در پاییز سال 1398 در کل کشور 16784 ریال بوده است که استان فارس با 18923 ریال بیشترین و استان کرمان با 14266 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 به میزان 31, 8درصد افزایش داشته است.

2-1- برنج

در فصل پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور 176652 ریال بوده است. استان چهار محال و بختیاری با 203144 ریال بیشترین و استان گلستان با 124457 ریال کمترین قیمت فروش را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 به میزان 46, 5 درصد افزایش یافته است.

3-1- شلتوک

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 63732 ریال بوده است. استان مازندران با 86526 ریال بیشترین و استان خوزستان با 37842 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 17, 3 درصد افزایش داشته است.

2- حبوبات

1-2- لوبیا قرمز

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 1398 در کل کشور 84931 ریال بوده است که استان قم با 110391 ریال بیشترین و استان همدان با 60000 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال قبل معادل 21, 9درصد افزایش نشان می دهد.

2-2- لوبیا چیتی

در پاییز 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم 102151 ریال رسید که استان قم با 125318 ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با 80144 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 97 معادل 12, 9 درصد افزایش داشته است.

3- دانه های روغنی

1-3- کنجد

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور 175209 ریال بوده است. استان گلستان با 241572 ریال بیشترین و استان یزد با 116596 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 15, 2 درصد افزایش یافته است.

2-3- زیتون

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور 65816 ریال بوده است. استان گلستان با 78788 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 33333 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 0, 8 درصد افزایش داشته است.

4- محصولات لیفی

1-4- پنبه (وش)

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور 65511 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 72100 ریال بیشترین و استان گلستان با 58956 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 15, 4درصد افزایش نشان می دهد.

5- محصولات جالیزی

1-5- هندوانه

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 12143 ریال بوده است. استان هرمزگان با 21461 ریال بیشترین و استان مرکزی با 1225 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 16, 0درصد افزایش داشته است.

2-5- خربزه

در فصل مورد آنالیز قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 9107 ریال بوده است. استان قزوین با 12932 ریال بیشترین و استان خوزستان با 5503 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 24, 4درصد کاهش داشته است.

3-5- خیار

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 23633 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 48571 ریال بیشترین و استان ایلام با 16491 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش خیار نسبت به پاییز 97 افزایش 22, 8 درصدی داشته است.

6- سبزیجات

1-6- سیب زمینی

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 17103 ریال بوده است. استان البرز با 29135 ریال بیشترین و استان کرمانشاه با 12184 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1398 نسبت به سال 97 معادل 27, 7درصد افزایش داشته است.

2-6- گوجه فرنگی

در پاییز سال 1398 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 13348 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان خوزستان با 50214 ریال و پایین ترین قیمت فروش را استان خراسان شمالی با 4175 ریال داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1398 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 30, 8 درصد کاهش یافته است.

3-6- بادمجان

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 12500 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 20667 ریال بالاترین و استان هرمزگان با 6721 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 97 معادل 46, 3درصد کاهش داشته است.

4-6- پیاز

در فصل مورد آنالیز متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 14841 ریال بوده است. استان مرکزی با 21559 ریال بالاترین قیمت فروش و استان لرستان با 10000 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 41, 6درصد افزایش نشان می دهد.

7- محصولات علوفه ای

1-7- یونجه

در فصل پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 20645 ریال بوده است. استان قزوین با 25690 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12136 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 97 معادل 56, 6درصد افزایش داشته است.

2-7- ذرت علوفه ای

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه ای در کل کشور 3302 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 4829 ریال بیشترین و استان کرمان با 1670 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 36, 3درصد افزایش یافته است.

8- میوه های هسته دار

1-8- انار

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور 32900 ریال بوده است. استان خوزستان با 48669 ریال بیشترین و استان گیلان با 10960 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال 97 افزایشی معادل 13, 8درصد داشته است.

9- میوه های دانه دار

1-9- سیب درختی

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 1398 در کل کشور 26628 ریال بوده است. استان یزد با 61579 ریال و استان فارس با 14279 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 15, 2 درصد کاهش نشان می دهد.

2-9- انگور

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 31087 ریال بوده است. استان البرز با 43367 ریال بیشترین و استان فارس با 15607 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 97 معادل 8, 3 درصد افزایش داشته است.

10- مرکبات

1-10- پرتقال

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 15379 ریال بوده است. استان فارس با 38133 ریال بیشترین و استان مازندران با 14847 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل 11, 0 درصد افزایش داشته است.

2-10- نارنگی

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 18678 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویر احمد با 34130 ریال بیشترین و استان گیلان با 12597 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 8, 0 درصد کاهش نشان می دهد.

ب - دام و فراورده های دامی

1- دام

1-1- گوسفند و بره زنده پرواری

در فصل مورد آنالیز متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 375606 ریال بوده است. استان هرمزگان با 534874 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 318574 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در فصل پاییز 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان 62, 7درصد افزایش یافته است.

2-1- گاو کمتر از دو سال پرواری

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 312616 ریال بوده است. استان کرمان با 421990 ریال بیشترین و استان گلستان با 243633 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز 97 معادل 29, 4درصد افزایش داشته است.

2- فرآورده های دامی

1-2- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 41740 ریال بوده است که نسبت به پاییز سال 97 افزایشی معادل 38, 8 درصد داشته است. استان البرز با 53910 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 22188 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

2-2- شیر گاو (چرخ نکرده)

در پاییز سال 1398 متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 23190 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 97 افزایش 29, 9درصدی داشته است. استان بوشهر با 40506 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 18122 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

ج - خدمات کشاورزی

1- خدمات ماشینی

1-1- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در پاییز سال 1398 متوسط هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 2389185 ریال بوده است. استان گیلان با 6000000 ریال و استان ایلام با 1413071 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 34, 8 درصد افزایش یافته است.

2-1- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد آنالیز متوسط هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1804829 ریال بوده است. استان هرمزگان با 3455882 ریال و استان خراسان شمالی با 1354533 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 34, 0درصد افزایش داشته است.

3-1- دیسک زمین آبی با تراکتور

در پاییز سال 1398 متوسط هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1144887 ریال بوده است. استان البرز 4000000 ریال و استان قم با 611366 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 34, 8درصد افزایش نشان می دهد.

4-1- دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد آنالیز هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 696905ریال بوده است. استان مازندران با 2629032 ریال و استان کردستان با 602199 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 10, 9 درصد افزایش داشته است.

2- خدمات نیروی انسانی

1-2- کارگر میوه چین (مرد)

در پاییز سال 1398 متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور 840445 ریال بوده است. استان قم با 1356210 ریال و استان گلستان با 541520 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 41, 0 درصد افزایش داشته است.

2-2- کارگر میوه چین (زن)

در فصل مورد آنالیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور 652322 ریال بوده است. استان همدان با 965414 و استان گلستان با 390257 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 37, 0درصد افزایش یافته است.

3-2- دروگر غلات (مرد)

در پاییز سال 1398 متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 962196 ریال بوده است. استان اصفهان با 1119461 ریال و استان خراسان جنوبی با 626531 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 97 معادل 47, 5 درصد افزایش نشان می دهد.

4-2- کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)

در پاییز سال1398 متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور 892354 ریال بوده است. استان تهران با 1112016 ریال و استان خوزستان با 539189 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل 56, 7 درصد افزایش داشته است.

5-2- کارگر وجین کار و تنک کار (زن)

در فصل مورد آنالیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور 570364 ریال بوده است. استان بوشهر با 763158 ریال و استان گلستان با 355793 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال 97 معادل 46, 4درصد افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 15 فروردین 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 981

به "متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در پاییز ، هر کیلو برنج 17 هزارو 665 تومان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متوسط قیمت فروش محصولات کشاورزی در پاییز ، هر کیلو برنج 17 هزارو 665 تومان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید