پیغام تشکر تسلیت گفتن و شرکت در مراسم

به گزارش تور ایتالیا ارزان، پیغام تشکر تسلیت از همکاران و دوستان نشانه ای از قدرشناسی از آن هاست. به همین سبب، مجموعه پیغام تشکر بابت تسلیت گفتن همکاران و متن تقدیر و تشکر از ابراز همدردی دوستان را در این مطلب بیابید.

پیغام تشکر تسلیت گفتن و شرکت در مراسم

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - یکی از دغدغه های صاحبان عزا این است که پس از انجام مراسم ترحیم، از دوستان و آشنایان که ضمن حضور خود با آنها همدردی کرده اند تشکر کرده، بهترین جواب برای پیغام های تسلیت رسمی و غیر رسمی (صمیمانه) آشنایان را پیدا نمایند، گاهی نیز نمی دانند برای تشکر کردن و جواب دادن به کسانی که برای آنها پیغام عرض تسلیت فرستاده اند چه باید بگویند. در مطلب حاضر متن هایی در پاسخ به اینکه بابت تسلیت گفتن دیگران چگونه تشکر کنیم و در جواب پیغام تسلیت چه بگوییم، همچنین پیغام پاسخ عرض تسلیت شامل پاسخ تسلیت رسمی، پیغام تشکر از دوستان و پیغام تشکر تسلیت کوتاه آماده شده است.

در این مطلب بخوانید:
  • پیغام تشکر تسلیت
  • پیغام تشکر بابت تسلیت گفتن همکاران
  • متن تقدیر و تشکر از ابراز همدردی دوستان
  • پیغام تشکر بابت تسلیت و شرکت در مراسم

پیغام تشکر تسلیت

پیغام تشکر بابت تسلیت گفتن همکاران و شرکت در مراسم

خدا را سپاس می گوییم که حضور فیض بخش عزیزان همکار اداری، یاران دانشگاهی، نیروهای مسلح و همه اقشاری که ما را در سوگ پیش آمده کمک رسانده اند، سبب شد تا توانستیم بر آنچه تقدیر رقم زده است، تسکین پیدا کنیم. درود ما نثار قدوم شما باد.

از طرف همسر و فرزندان مرحوم...

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله از عزیزان همسایه، همکاران اداری و مهندسین شرکت...، فرهنگیان ارزشمند، شعرای فهیم سراسر استان، نویسندگان مطبوعات، دانشگاهیان فرهیخته که ما را در مراسم درگذشت [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] عزیزمان کمک کرده اند، سپاسگزاری کرده، اگر در شرفیابی قصوری یافتید صرفاً به سبب تألمات روحی معذورمان بدارید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله از کلیه ھمکاران در شرکت ... که در مراسم ختم [...] اینجانب شرکت کرده اند کمال تشکر و قدردانی می نمایم و امیدوارم در مراسم شادی این عزیزان خدمت کنم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

با آرزوی سلامت از کلیه همکاران، مهندسین و کارکنان شرکت... و دیگر یارانی که ما را در مراسم تشییع، تدفین و مجالس سوگ [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] از دست رفته مان کمک فرموده و التیامی بر اندوهمان بوده اند، سپاسگزاری کرده، از عطانماینده پاداش می خواهیم که اجر نیکی های آنان را مرحمت فرماید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله از کلیه عزیزانی که ما را در سوگ از دست دادن [...] عزیزمان کمک کرده و اندوه گرانی را که بر ما عارض شده بود، با حضورشان تسکین بخشیدند، سپاسگزاری کرده و از خداوند بزرگ می خواهیم که هرگز غمی بر زندگی آنها سایه نیفکند.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از همه دوستان عزیزی که بذل محبت فرموده، با درج نظر و پیغام تسلیت و یا با ارسال متن در قالب توصیف نامه بنده را مورد عنایت قرار داده، همدردی خود را اعلام کردند و موجبات شادی روح عزیز از دست رفته و تسلی خاطر اینجانب را فراهم نمودند، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از اینکه ما را در فقدان [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] عزیزمان همراهی کرده و مراسم ترحیم آن [فقید سعید / فقیده سعیده] را با قدم سبز خود مزین کردید، از شما سپاسگزار بوده، از خداوند بزرگ برایتان تقاضای اجری بزرگ داریم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

عزیزان فرهنگی، ارتشی، دانشگاهی، همکاران اداری و همسایگان مهرپرور خدا را سپاس می گوییم که خورشید محبت شما در سوگ گرانی که بر ما وارد شده بود، پرتو افکند. از خدا برای شما و خانواده های ارزشمندتان شکیبی شایسته و اجری فزاینده آرزو می کنیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

عزیزان همکار... از اینکه توانستید به لطف عمیم خود درد هجرت [...] ما را تسکین ببخشید، از شما سپاسگزاری کرده و امیدواریم اجری بزرگ در پیشگاه حضرت حق داشته باشید.

از طرف...

〰*〰*〰*〰*〰*〰

با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان به هر زبان و هر لهجه می ستاییم، محبت های شما بزرگواران را. چه آن کس که با گل خاطر سوگوارمان را تسلی بخشید و چه آن کس که به قدوم مبارک خود و چه آن عزیزی که به خط و جراید گرد غم از چهره غمگین ما زدود.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله از همه سروران و دوستان و همکاران گرامی و ارجمند که در مجلس ترحیم و یادبود [پدرم / مادرم / پدربزرگم /...]، شرکت نمودید و یا با جملات و ابراز همدردی، موجب تسلی خاطرم شدید صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نمایم. همراهی شما در این جهت برای من دلگرم نماینده بوده و خواهد بود.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبت ها و الطاف خالصانه شما که در مراسم تشییع و ختم شرکت کرده اند، خاضعانه سپاسگزار هستم واذعان دارم که زبان قدردانی و شکرگذاری تمام و کمال در برابر محبت ها و عنایات اعزه، در فقدان … قاصر است. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باری تعالی و اولیائش واقع شده باشیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت و با عرض سپاس، بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک شما سروران، دوستانو همکاران ارجمندی که در مراسم تشییع، تدفین، مجالس ترحیم و یادبود شادروان … شرکت کرده و با ابراز همدردی، موجب تسلی خاطرمان شدید صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

بدین وسیله از کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان محترم شرکت به ویژه مقام محترم مدیریت ...، اعضای محترم هیئت مدیره ... که برای تسلیت درگذشت ... اینجانب، با ارسال پیغام تسلیت بنده را قرین محبت های بی دریغ خود کرده، صمیمانه سپاسگزاری و تشکر می نمایم. بقای عمر و سلامتی شما و خانواده محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

از طرف...

تشکر بابت تسلیت

تشکر از پیغام تسلیت

متن تقدیر و تشکر از ابراز همدردی دوستان

قدم همه عزیزانی که با حضور گرم، ارسال پیغام تسلیت، ارتباط تلفنی، درج آگهی در روزنامه ها و پرده نویسی ما را در مصیبت پیش آمده همراهی کرده اند، بر چشم ما باد. از خدای ذره پرور و مهربخش برای فرد فرد آنان تقاضای بذل عطوفت و اجر داریم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

مراتب بهترین سپاس نثار شما باد که ما را در مراسم سوگ پیش آمده کمک رساندید و در تسکین آلاممان پیش قدم شدید. امیدواریم شادمانی های شما را ببینیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از دوستان محترمی که ما را در اندوه پیش آمده کمک رسانده اند، می خواهیم مراتب ادب، احترام و سپاس ما را از شرکت مهربانانه خود در مجلس سوگواری پیش آمده پذیرا شده و آرزو داریم در رنگین کمان زندگی شان رنگ اندوهی نبینیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

سوگی که در زندگی ما سایه انداخت توانفرسا بود. سپاس ما را که با حضور گرم خود به تسکین دردمان آمده بودید، بپذیرید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

با اینکه هر رهگذری باید که روزی گردونه خاک را بگذارد و بگذرد، فقدان ظاهری عزیزان طاقت فرسا و نیازمند تسکین است. از اینکه ما را در اندوه از دست دادن [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] عزیزمان به همت والای خود نواختید، شما را اجری بزرگ و پاداشی درخور از آستان حضرت حق باشد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

سپاس باد شما را که در مراسم رحلت پدر گرامی ما قدم رنجه فرموده همه بستگان را به فیض حضورتان نواختید. با این آرزو که همواره عرصه زندگی جنابعالی پر از گل های شادمانی باشد، از شما سپاسگزاری می کنیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

یاران، از اینکه ما را در سوگ پیش آمده با لطف خویش نواختید، از شما سپاسگزاری کرده، امیدواریم در پیشگاه حضرت حق تنها نمانید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از اینکه با دست مساعدت ما را کمک فرموده، در سوگ [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] با جان برابرمان محبتی درخور از خود نشان دادید، از شما تشکر می کنیم و آرزو داریم سایه مهر حق از زندگی شما کوتاه نگردد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از کلیه عزیزانی که ما را در سوگ [...] مهربانمان کمک کرده، در تسکین آلاممان منشأ اسکات خاطر مصیبت دیدگان شده اند، سپاسگزاری کرده، آرزو می کنیم فصل سبز زندگی شان خزانی نداشته باشد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از محضر ارزشمند شما که در سوگ پیش آمده شرکت فرمودید سپاسگزاری کرده و امیدواریم به جای سایه اندوه در زندگی تان آفتاب تابان شادمانی و وداد درخشان باشد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

به حکم ادب و حق شناسی، بدین وسیله از همه عزیزان، سروران، دوستان، آشنایان، اقوام که بازماندگان را در تحمل این مصیبت کمک بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود، مورد تفقد قرار دادند و با حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صمیمانه تشکر می کنم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

همدلی و همدردی تو تنها نقطه روشن توی سیاهی این روزهای منه. متشکرم که هستی و متشکرم که برای من پیغام تسلیت فرستادی.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از همه دوستان عزیزم که با ارسال پیغام تسلیت گفتند، بسیار ممنونم. جملات، حرف ها و حضورتون، برای من بسیار با ارزش هست. همراهی شما در این اندوه برای من دلگرم نماینده بوده و خواهد بود.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از همه دوستان و همکاران بسیار مهربانم که با پیغام های تسلیتشون به وسیله سایت و یادداشت و پیغامک و تلفن لطف و محبت خودشون رو به بنده ابراز نمودند متشکرم. امیدوارم خداوند زندگی سرشار از سلامتی و شادی برای هر یک از شما عزیزانم رقم بزند.

پیغام تشکر بابت شرکت در مراسم

شکر از ابراز همدردی همکاران

پیغام تشکر بابت تسلیت و شرکت در مراسم

مهربانی های شما افزون باد که در اندوه پیش آمده ما را تنها نگذاشتید.

با سپاس...

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از اینکه دست مساعدت شما ما را در مصیبت پیش آمده کمک داد، خدا را شاکر بوده، آرزو می کنیم محبت شما کماکان در عرصه دوستی تلألؤ داشته باشد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

مهربانی همه کسانی که ما را در سوگ پیش آمده به چشم مهر و دست لطف نواخته اند، افزون و اجرشان بزرگ باد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

از اینکه هنگامی که [پدر / مادر / برادر / خواهر و...] دیبای سفر پوشید، ما را به قلم، قدم و دست لطف نواختید، شما را سپاس گفته برایتان اجری درخور آرزو داریم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

خدا را شاکریم که قدم لطف یاران بار اندوه ما را سبک کرد. بهروزی و شادابی نصیب شما باد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

درود خدا بر شما که بار اندوه ما را با حضور نازنین خود کم کردید. از قادر متعال برای شما آرزوی شادکامی داریم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

سپاس صمیمانه ما نثار مهربانی و حضور شما در مجلس سوگ [...] باد. خواهشمند است بهترین آرزوهای ما را بپذیرید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

سپاس باد شما را که در اندوه ما شریک شدید. از خداوند برای جنابعالی و خانواده محترم آرزوی سلامت و خوشبختی می کنیم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

یاران و مهربانان از اینکه با حضور ارزشمند خود توانستید در تسکین آلاممان مساعدت فرمایید، امید آن داریم در پیشگاه خداوند بزرگ مأجور باشید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

محبت و صفایتان را ارج می نهیم و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم و آرزومندیم زنجیر عشق و محبت یاران، هرگز از هم نگسلد.

〰*〰*〰*〰*〰*〰

ضمن آرزوی سلامتی و سعادت برای شما شادکامی تان را از درگاه حضرت احدیت خواهانم. باشد به شادی، محبت های شما بزرگواران را جوابگو باشم.

سخن آخر

امیدواریم پیغام های جواب تسلیت برای شما مفید بوده باشند، در ضمنً پیغام های رسمی و پیغام های ادبی از کتاب پرواز جان نوشته عباسعلی اکبری انتخاب شده بودند. در سرانجام، از شما دعوت می کنیم نگاهی به گلچین متن زیبا برای تسلیت درگذشت عزیزان نیز بیاندازید.

منبع: setare.com
انتشار: 28 بهمن 1399 بروزرسانی: 28 بهمن 1399 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 1622

به "پیغام تشکر تسلیت گفتن و شرکت در مراسم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیغام تشکر تسلیت گفتن و شرکت در مراسم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید